شرایط خروج بدون وثیقه دانشجویان مشمول برای اربعین

دبیر ستاد اربعین دانشگاهیان کشور گفت بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان نظام وظیفه و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برای سفر پیاده روی اربعین، دانشجویان از طریق بسیج دانشجویی دانشگاه یا استان بر اساس نمودار توجیهی و دریافت و تکمیل فرم تعهد نامه و ثبت در دفاتر اسناد رسمی می توانند نسبت به اخذ مجوز خروج اقدام نمایند.
وی افزود: دانشجویان توجه نمایند در این شرایط به هیچ عنوان نیازی به حضور در نظام وظیفه استان خود ندارند و صرفا بر اساس هماهنگی با بسیج دانشجویی استان پیگیر کار خود باشند.
تاجیک گفت: عزیزانی که بعنوان ضامن، در دفتر اسناد رسمی ضمانت دانشجویان را انجام می دهند نمی توانند تا بعد از بازگشت دانشجو از کشور خارج شوند.
وی با اشاره به ضرورت ثبت ورود دانشجویان مشمول اشاره کرد دانشجویان پس از بازگشت از سفر کربلا می بایست حتما از طریق بسیج دانشجویی نسبت به ثبت ورود خود در سیستم نظام وظیفه اقدام نمایند در غیر این صورت تا زمانی که ورود خود را ثبت نکرده باشند؛ ممنوع الخروج خواهند بود. همچنین دانشجویانی که بر این اساس مجوز خروج دریافت می کنند، در صورتی که به سفر اعزام نشوند می بایست مراتب را از طریق بسیج دانشجویی به نظام وظیفه اعلام نمایند، در غیر اینصورت تا یک سال ممنوع الخروج خواهند شد.


دریافت نمودار راهنمای خروج

دریافت کاربرگ تعهدنامه محضری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک ثبت نام غیر فعال است